Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Celkom 7 plodových rámčekov máme v nadstavku, môžeme počítať s cca 19 materníkmi, tento krok sme robili predovšetkým kvôli materskej kašičke, ktorá je potrebná. Kašičky bude veľa, možno uchovať v mrazničke na ďalšie prelarvovanie.