Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Používáme fľaše s viečkom v ktorom sú vyvŕtané 4 dierky. Fľaše s roztokom vkládáme medzi polystyrén na veko úľa. Včelárime na úľoch Optimal nízky, preto využívame kŕmiacu vložku.