Okrem troch včelstiev podnecujeme všetky včelstvá 8.3.2020 roztokom v pomere 3:2. V budúcom videu sa pozrieme na to, ako včely kladú.