Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Po štyroch týždňoch nahliadneme do úľa, predpokladáme, že zo zásob zostane maximálne 1-2 kg, aktuálne majú cca 15-16 kg, doplníme priebežne 6-12 kg ale všetko sa kompletne transformuje na plod. Včely to kompletne spracujú a budú z toho malé včely.