Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Včely nám odoberajú podľa sily včelstva, čím silnejšie včelstvo, tým viac odobraného roztoku. V podnecovaní budeme pokračovať cca 2 týždne, potom budeme otáčať nadstavky a dávať materské mriežky.