Osadenstvo plemenáča ich prijme. Horné nástavky majú aktuálnu váhu, niečo okolo 30 kg. Vymedovali sme 70 kg z troch včelstiev.