Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

 Osadenstvo plemenáča ich prijme. Horné nástavky majú aktuálnu váhu, niečo okolo 30 kg. Vymedovali sme 70 kg z troch včelstiev.