Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Celkovo to robí 229 kg, priemer je cca 25 kg, brali sme iba horné nástavky a jeden až dva plásty zo spodného nástavku.