Některé jsou silnější, některé slabší.  Včely jsou klidné, to znamená, že je vše v pořádku. Kdyby třepaly křidélky a měly zadeček nahoru je to známka toho, že jsou bez matky.  Když mají včely odebraný cukr, je vše v pořádku. Včely jsou silnější na Jaro. V září proběhne selekce matek, potřebujeme do včelstev matku, která je ze dvou nástavku, chceme mít tu nejvitálnější.