Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

V tejto dobe máme už vo štvrtom nástavku za týždeň cca 4-5kg medu napríklad zo špendlíka. Medzisteny vkladáme do nástavku 1. medový s peľom vedľa plodový a potom sa nám strieda medzistena a plodový rámček.