Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Náhradný česnový hranol pre úľové Varroa dno 39x24 a 39x17.