Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Peľochytová doska je určená na použitie s varroa dnom z Domestavu.

Peľochytová doska je rozmermi navrhnutá presne pre varroa dno pre úľ 39 x 24 a 39x17.

Pri zbere peľu vložíte peľochytovú dosku do varroa dna do podmetu.

Peľochytová doska je plastová doska s hrúbkou 4 mm. Hrúbka 4 mm je zvolená zámerne, aby mohli včely ľahko preliezať doskou.

Otvory v peľochytovej doske majú priemer 5,2 mm.

Otvory sú do dosky vyvŕtané v čo najväčšom možnom počte, aby mohli včely čo najrýchlejšie preliezať do úľa.

Vďaka veľkému množstvu otvorov je lepšie vetranie úľa  a nedochádza ku komplikáciám spôsobeným vlhkosťou.

Keď včela prelieza otvorom v peľochytovej doske otrie peľ do dosky, peľ prepadne sitom varroa dna a spadne do prevetrávanej zásuvky