Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Rámeček je připravený na vložení do Styrodurového oplodnáčku 224x224

Rámková míra 105 x 140

Rámeček je tvořen pouze horní loučkou z lipového dřeva, na kterou se přilepí proužek mezistěny. 

Pokud máte již postavené plásty z minulé sezóny (i se zbytky pylu a cukerných zásob), lze je také použít. 

Lipové dřevo nemá jasně rozeznatelné hranice letokruhů (homogenní struktura) a díky tomu se méně štípe. 

Pro usnadnění zatavování mezistěn doporučujeme pořídit 100 W trafo.