Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Náhradná samostatná stavebná zábrana pre úľ Optimal.

Stavebnú zábranu vyrábame z Borovice hladkej -  vejmutovky alebo zo smreku. (Celá stavebná zábrana je vyrobená z jednej dreviny, dodávame variant podľa aktuálnej skladovej dostupnosti).

Stavebná zábrana je vyrobená z latiek s hrúbkou 8 mm a 6 mm.

Jednotlivé latky stavebnej zábrany sú k sebe prispinkované.


K čomu sa stavebná zábrana používa?

Stavebná zábrana znemožňuje včelám stavbu (divočiny) do podmetu.

Stavbu do podmetu (v dne úľa) vykonáva včelstvo najmä keď pochybí včelár. Nie je to teda chyba (vrtoch) včelstva, ale chyba včelára. Nerozšíril v dostatočnom predstihu priestor v úli o (nadstavok, medzisteny, atď..) v dobe, kedy má včelstvo vyvinutý silný stavebný pud. Z tohto dôvodu je potrebné s predstihom úľ zväčšovať a do podmetu vkladať stavebnú zábranu.