Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Celodrevený  nadstavok Langstroth 2/3 - výška 169 mm.

Rámiková miera 448 x 159 mm.

Tento výrobok je vyrobený z Borovice hladkej (vejmutovky).

Nadstavok je po obvode bez žliabku (nefalcovaný), čo umožňuje jednoduché skladanie nadstavkov na seba a maximálne znižuje stláčanie včiel.

Do nadstavku sa vojde 10 rámikov (rámiky nie sú súčasťou).

Hrúbka steny nadstavku je 25 mm.

Čelná strana je vybavená výletovým očkom s priemerom 25 mm a česnovým uzáverom.

Nadstavok je koncipovaný pre studenú stavbu, ktorá je pre včely zdravá a prirodzená.

Nadstavok sa používa ako pre plodisko, tak aj ako medník.

Výhody nadstavkov:               

  •         rohový spoj nadstavku sa skladá z cinkovaného rybinového spoja, ktorý zabezpečuje maximálnu tuhosť aj bez použitia skrutiek
  •         rohový spoj je prelepený vodostálým lepom D4
  •          na všetkých stranách nadstavkov sú vyfrézované hlboké držiaky pre ľahkú manipuláciu aj v rukaviciach (šírka 25 mm, hĺbka 20 mm)
  •          medzera medzi hornou a spodnou lúčkou rámika (na sebe postavených nadstavkov) odpovedá včelej medzere, a to 8 ± 2 mm

Rohový spoj nadstavku

Na tretej fotografii naľavo je nami využívaný rybinový spoj so zaobleným dnom v porovnaní so spojom na združené čapy a priamymi ozubmi. 

Spoj so združenými čapmi a priamymi ozubmi môžete ľahko vyrobiť doma, zatiaľ čo pre výrobu rybinového spoja je nevyhnutné mať špeciálne strojové vybavenie.

Pevnosť rybinového spoja je výrazne vyššia oproti spoja združených čapov a ozubov.

Rybinový spoj so zaobleným dnom po pridaní vodostálého lepu, vytvorí trvalé a pevné spojenie.