Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Podľa spôsobu včelárenia odporúčame prikúpiť (tieto komponenty je potrebné objednať samostatne)

  • rámiky (úľová zostava je určená na 40 rámikov
  • stavebnú zábranu
  • materskú mriežku 
  • k úľu je vhodné dokúpiť jeden samostatný nadstavok, ktorý použijete pri manipulácii s prázdnymi aj plnými rámikmi (napr. pri medovaní)