Množstevná zl'ava až do výšky 15 % pri nákupe nad 612 €

Zásady ochrany osobných údajov

Všetci v našej firme považujeme osobné údaje za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi tak aj nakladáme. Prosíme, prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme. Pokiaľ by ste s akýmkoľvek bodom nesúhlasili alebo mali akékoľvek dotazy, kontaktujte nás.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je:
DOMESTAV TREND, s.r.o.
Špitálka 23
602 00 Brno

IČ: 04145089
DIČ: 04145089
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne C 88445

Ubezpečujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré DOMESTAV zhromažďuje, zhromažďuje len pre odôvodnené účely a len po obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia.
Na dodržiavanie všetkých zásad ochrany osobných údajov u nás dohliada poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer), na ktorého sa môžete v prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa ochrany osobných údajov kedykoľvek obrátiť.
DOMESTAV TREND, s.r.o.
Olomučany 376
679 03 Olomučany
Email: gdpr@domestav.cz

Nižšie si Vás dovoľujeme detailne informovať o tom, čo ochrana osobných údajov predstavuje a akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje v spoločnosti DOMESTAV.

GDPR – ČO TO JE?

GDPR, slovensky obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, v Slovenskej republike nahradilo doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46/ES a súvisiaceho zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

To znamená, že právny rámec ochrany osobných údajov tu fungoval aj do 25. 05. 2018 a osobné údaje boli chránené aj doteraz. Toľko nová úprava rozširuje práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov a povinnosti tých subjektov, ktoré osobné údaje spracovávajú.
Fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sa pre tieto účely hovorí subjekt údajov.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
GDPR rozděluje osobní údaje do dvou kategorií – obecné a zvláštní. Co se týče Vás, našich zákazníků a smluvních partnerů, tak DOMESTAV zpracovává osobní údaje pouze obecné.

PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V DOMESTAVU zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí profesionálních služeb a komfortní obsluhy. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.
Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační: jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, přihlašovací jméno a heslo v našich webových stránkách
Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa
Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

• vyřízení objednávky
• vyřízení reklamace
• zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum
• cílenou nabídku našeho zboží a služeb

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

• Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky.
• Tito partneři zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel.

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních, kontaktních údajů a údajů o Vámi objednaných službách. A které zákony nám tuto povinnost stanovují? Jsou to zejména:
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

Jak máme vaše data zabezpečena?

• Udržujeme aktualizované technické a organizační prostředky pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, obzvláště pro ochranu dat při jejich přenosu a zamezení jejich zneužití neautorizovanými třetími stranami.
• Tato opatření jsou upravena v souladu s nejmodernějšími technologiemi, potřebou ochrany osobních údajů a možných rizik Vašich práv a svobod.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

• Pokud není uvedeno jinak v tomto prohlášení, osobní údaje budou vymazány hned po splnění svého specifického účelu, pokud není vyžadováno jejich uchování.
• Údaje jsou pravidelně vymazány po uplynutí doby uchování, v případě že nejsou potřeba k založení nebo plnění smluvního vztahu a nejsou zde žádné další právní základy pro zpracování údajů.

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies.

Kódy třetích stran

Používáním internetových stránek může docházet k ukládání vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří:

Google, Inc.

Název služby: Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense
Služby společnosti Google používají soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce. Pokud chcete zabránit sledování, můžete zdarma nainstalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče, ke stažení zde.

Facebook, Inc.

Název služby: Facebook
Služba Facebook shromažďujeme informace získané při návštěvě internetových stránek. Tyto informace jsou získávány za účelem měření a inzerce. Detailní informace o Facebook a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Seznam.cz, a.s.

Název služby: Sklik
Služba Sklik shromažďujeme informace získané při návštěvě internetových stránek za pomocí souborů cookies. Tyto informace jsou získávány za účelem měření a inzerce. Stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o služby, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Detailní informace o Sklik a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.
Heureka.cz, Heureka Shopping s.r.o.
Název služby: Ověřeno zákazníky
Snahou služby Ověřeno zákazníky je stejně jako u všech e-shopů zapojených do služby Ověřeno zákazníky, zachovat co možná největší návratnost dotazníků. Hodnocení a recenze zákazníků prostřednictvím nezávislé služby Ověřeno zákazníky jsou zdrojem důležité zpětné vazby pro e-shopy, na základě které mohou zlepšovat své služby. Cílem sběru hodnocení je zároveň umožnit zákazníkům rozhodnout se o nákupu na základě zkušeností, které sdílejí ostatní nakupující. Právě názor ostatních je pro zákazníky při výběru e-shopu důležitý. Detailní informace o Ověřeno zákazníky a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:
získat opis vašich osobních údajů – napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám napište, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, dejte nám vědět a my to zařídíme,
odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.
vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.
podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu)

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:
• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017